VorstandVorstandschaft im Wintersemester 1995/96

Präside, x Simon A., cand. ing.
Schriftwart, xx Harald L., cand. med. dent.
Kassenwart, xxx Gerhard H., cand. phil.
Fuxmajor, FM Markus K., cand. phys.
Tafelmeister, TM Stephan B., cand. ing.
Musikwart, MW Dieter K., cand. rer. nat.
Theaterwart, TW Hannes E., stud. rer. nat.